Hoạt động từ thiện

Công đức xây dựng Chùa Thiên Phúc


Công đức xây dựng Chùa Thiên Phúc

 CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG CHÙA THIÊN PHÚC - Chùa Thiên Phúc được xây dựng tại thôn Hòa Lạc, xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.  - Chùa được xây dựng 2 tầng trên diện tích đất 1.275 m2, tầng trên có ban Tam bảo, ban Mẫu và nhà Tổ, dưới có nhà Linh, thư viện, phòng khách và đặc biệt có gian để  các Phật tử nghe giảng về những điều Phật dạy. Chùa được xây dựng trong 2 năm (16/11/2008 đến 14/11/2010). Toàn bộ chi phí mua đất, xây Chùa đều được Công...

Công đức xây dựng Đình Hòa Lạc


Công đức xây dựng Đình Hòa Lạc

CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG ĐÌNH HÒA LẠC Đình Hòa Lạc được xây dựng tại thôn Hòa Lạc, xã Tân Cương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đình được xây dựng trên diện tích cũ và một phần diện tích mới được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DIA – Hà Tây công đức thêm để mở rộng diện tích khuôn viên Đình. Toàn bộ chi phí mua thêm đất và xây dựng Đình khoảng 7,3 tỷ đồng đều được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DIA – Hà Tây công đức. ......